top of page
Search

Andetaget och kärleken till vagusnerven

Min mage säger att… hur är det ens möjligt att tänka med magen? Jo, jag vill berätta om den kraftfulla vagusnerven och vad den kan bidra med.Genom att aktivera vagusnerven som är den tionde cranialnerv och människans längsta nerv och som består av 80 000 nervtrådar kan vi reglera nervsystemet och bland annat sänka stressnivån i kroppen. Nerven är en signalväg mellan hjärnan och kroppens inre organ.


Vagusnerven styr svalget, tunga, gom och stämbandsmusklerna och påverkar impulser från lungorna, hjärtat, mag-tarmkanalen, levern och mjälten.


Det har gjorts många forskningsstudier och görs än idag nya studier som visar att nerver kan styra immunförsvaret. Genom att stimulera vagusnerven ger det en lugnande effekt på inflammation och därmed kallas den, antiinflammatoriska reflexen. Vid en autoimmun sjukdom har immunförsvaret blivit överaktivt och angriper kroppen, som till exempel lederna vid ledgångsreumatism.


Matsmältningen är en funktion som styrs till stor del av vagusnerven och som påverkas negativt om den inte är i god form. Om vi till exempel inte andas rätt eller återhämtar/vilar oss befinner sig vagusnerven inte i hög tonus. När vi är i stress prioriteras inte matsmältningen utan blodet forslas till musklerna istället vilket påverkar den negativt. Vi har många namn men stressmage är ett vanligt begrepp vi använder och vi behöver alltså höja tonusen i vagusnerven för att undvika det.


Andetaget är en viktig nyckel till att påverka vagusnerven och det parasympatiska nervsystemet. När du stimulerar vagusnerven den kan påverkar vårt humör och vi kan känna oss trygga och minska stressnivån i kroppen, det kan också minska smärta. Det ger oss återhämtning och växlas mellan viloläge och prestationsaktivitet.


Dr. Steven Porges har skapat The polyvagal theory, som är en teori som pekar på att det finns två olika system i vagusnerven. Den ena är den bakre, dorsal vagal, den primitiva vagusnerven som styr tarmarna och inre organ. Vid extrem stress kan man få ett parasympatiskt ”frysläge” i den bakre nerven. Exempelvis om någon blir överfallen och inte kan försvara sig, utan sjunker ihop. Kroppen minns traumat och ”bär” den frusna impulsen i kroppen. Även fast hotet är borta kan kroppen fortsatt uppfatta fara och vara i konstant försvar. Sedan har vi den sociala vagusnerven, ventral vagal, den övre delen, som är kopplat till hjärtat och lungorna. När denna är aktiverad känner vi oss trygga och i kontakt med andra, vi blir mer sociala och har medkänsla med oss själva och andra.


Utmattningssyndrom, sömnsvårigheter och kronisk värk är tillstånd som är stressrelaterade och den ohälsan ökar hos många av oss. Höga krav och att vi lärt oss att prestera mer än vad som är rimligt kan öka stressrelaterade sjukdomar. Även att många lägger sin självkänsla och sitt värde i vad de gör istället för att leva mer avslappnat. Jag är och jag finns, jag har ett värde i mig själv som jag är och det är tillräckligt.


Vi måste röra oss mer fysiskt och ta pauser emellan aktiviteter, om stressen kvarstår får vi mer adrenalin och kortisol i blodet. Långvarig stress kan ge dramatiska symtom. Vi behöver lyssna på kroppens signaler, sömnsvårigheter och magproblem är några exempel. I djupsömnen får vi återhämtning och kroppens nervsystem infinner sig i ett parasympatiskt läge. Har vi problem med sömnen ökar inflammationsgraden i kroppen. Minnet och koncentrationen påverkas och vi kan få det svårt att reglera känslor. Med en hög vagustonus fungerar vi bättre fysiskt och psykiskt.


Vi människor har en medfödd förmåga att själreglera vårt nervsystem. Under en de-armouring behandling sker en dialog mellan den som tar emot och den som ger, om vad som händer i nuet, för att öka medvetenheten om kopplingar mellan de traumatiska händelserna och svårigheterna i nuet. Det handlar om att omskriva en ny berättelse till din erfarenhet från en trygg plats. Ju mer vi tränar vår kroppsmedvetenhet desto bättre blir vi också på att uppfatta och förstå kroppens egen intelligens vilket gör att vi kan öka tilliten till våra egna känslor och förnimmelser. Tillsammans kan vi återupptäckta en resursstark plats inom din kropp som alltid har funnits där.


En andningsövning för att stimulera 4 olika cranialnerver Nerv nummer: 3: runt ögonen 7: ansiktsuttryck 9: tung/gom/hals/öron 10: vagusnerven


Andas in, expandera i magen le med munnen och ögonen

Andas ut, töm luften i magen med ett ljud haaaaa

Repetera 3-5 gånger! Den här typen av andning stimulerar det parasympatiska systemet. Ta korta pauser under dagen och andas för att aktivera det parasympatiska systemet så att kroppen kan återhämta sig och aktivera kroppens egen självläkningsförmåga.
Andra saker du kan göra för att stimulera vagusnerven:

- Kalldusch

- Sjunga/ljuda

- Meditera

- Medveten andning

- Kontakt med andra människor


350 views0 comments

Comments


bottom of page