top of page

To truly experience ecstasy, the love of GOD, would mean to invite profound change. Dionysus is the god of wine and ecstasy, liberation and abandon. When we touch Dionysus we touch the irrational wisdom of the senses and experience joy.

Jag hedrar Robert A. Johnsons visdom om att bjuda in till djupgående förändringar och kraften i att uppleva stunden fullt ut.

Jag är utbildad socionom och har en magister i socialt arbete. Idag arbetar jag också på kulturförvaltningen med konst och kultur för barn och unga.


För åtta år sedan blev jag certifierad vinyasa och yinyoga lärare och långt innan dess har yoga och meditation varit en stor del av mitt dagliga utövande.  Jag är certifierad Next Stage facilitation / Integral facilitator på Ten Direction. Samt har studerat Zen buddism med Zen mästaren Genpo Roshi/ The Big Mind process (en typ av voice dialogue) under ett år. 


Under 20 års tid har jag utövat kampkonsten Capoeira Angola där jag hittar kraft, min inre eld och kreativitet. Capoeiran har tagit mig till Brasilien och Portugal där jag bott under flera år av mitt liv. 

Jag är en dedikerad utövare av tantra och spiritualitet och har studerat vid olika skolor, lärare och läror genom åren. Jag inspireras av zen-buddhism, naturen, shamanism, tao och kinesisk medicin och berörs av samskapandet mellan människor.

Min käraste vägvisare genom livet är min kropp, mitt tempel och jag tar in och upplever livet genom den. Jag känner, förnimmar, uttrycker, berör och blir berörd genom den… jag existerar och ibland expanderar jag och blir ett med allt.

 

Metoder jag inspireras av och utgår från under sessionerna är:
IFS - Internal Family System
Somatisk terapi / SE
Integral facilitation - Ten Direction
Meditation och medveten närvaro (mindfulness)
Voice dialouge
Zen-buddistiska praktiker


 Just nu studerar jag: 
Vocal soundhealing
En tre åriga SEP utbildning - Somatic Experience Practitioner
Essence work med Velusia och Avikal på Osho Risk 

bottom of page