top of page

    De-armouring


Är en typ av bodywork som bland annat innebär beröring, tryck och närvaro på specifika punkter på kroppen som är till

för att lösa upp blockeringar, känslor och minnen. Med element från trigger points therapy, akupressur, Chi Nei Tsang, energiarbete på meridianerna, healing, andetag, ljud, muskelstretch och yoga skapar det djup avslappning av nervsystemet.

Fullbody de-armouring helkroppsbehandling

Sexual de-armouring vaginal akupressur / sexual de-armouring

 

 

 

 

De-armouring betyder bokstavligen att ta bort sköldar som vi har byggt upp under hela vårt liv genom att inte uttrycka våra tankar, känslor eller traumatiska händelser. 

 

Några effekter som de-armouring kan ge

ökad energi i hela din kropp 

minska smärta och spänningar i din kropp

bryta/hela traumatiska mönster 

vara mer närvarande och i kontakt med ditt autentiska jag  

vara mer motståndskraftig mot stress och andra påfrestningar  

större tillgång till dina känslor 

njuta mer i kärleksakten 

väcka din kropp och leva fullt ut

Kostnad för en behandling

Fullbody de-armouring: 1900 SEK 

Yoni de-armouring/ sexual de-armouring: 2500 SEK 

 

Inre frid, 5 sessioner: 9 900 SEK

De-armouring, breathwork och somatisk terapi

(4 kroppsterapi & 1 breathwork)

Inre frid, 10 sessioner: 15 900 SEK

De-armouring, breathwork och somatisk terapi
(8 kroppsterapi & 2 breathworks)

Inre frid, 20 sessioner: 29 900 SEK

De-armouring, breathwork och somatisk terapi
(16 kroppsterapi & 4 breathworks)

Livselixir/EROS, sexual healing: 24 900 SEK

De-armouring, sexual healing, breathwork och somatiskt terapi

Totalt 12 sessioner (9 kroppsterapi & 3 breathworks)

Läs mer om paketen på: https://shop.minnaagren.com/collections/all

En behandling tar 2 timmar och jag kan guida dig på svenska, engelska eller portugisiska. En behandling är ofta en del av en serie behandlingar och hur många behandlingar du behöver beror på var du är i processen och det är en individuell bedömning. Tillsammans skapar vi en behandlingsplan utifrån dina behov. 

Praktiskt
Inför en första behandling erbjuds ett telefonsamtal där vi samtalar om intentionen för behandlingen och kan anpassa sessionerna individuellt efter dina behov. Du betalar på plats med swish/ kontant eller mot faktura.
Jag ger
behandlingar på Ayurvediskt Center Malmö, Skeppsbron 5 i Malmö. Kom gärna 10 min innan behandlingen så du kan njuta en kopp te i tystnad. 

14-dagars ångerfrist: Du har rätt att avbryta din terapisession och begära full återbetalning inom 14 dagar efter köpet så länge ingen session har genomförts. Detta är i linje med det europeiska direktivet om konsumenträttigheter.

Efter ångerfristen: Om du bestämmer dig för att avboka efter ångerperioden på 14 dagar, vänligen kontakta mig. Även om vi kanske inte kan erbjuda en full återbetalning, är jag angelägna om att hitta en rättvis lösning, som att schemalägga din session eller ge en partiell återbetalning, beroende på omständigheterna.

Missade sessioner: Om du missar en schemalagd terapisession utan föregående med
delande, beklagar jag att vi inte kan erbjuda återbetalning. Om du missar en session på grund av en nödsituation, vänligen meddela mig, så gör vi vårt bästa för att hitta en lösning. 

 

Ombokning: Om du behöver boka om en terapisession, vänligen meddela mig minst 24 timmar i förväg. Jag kommer att göra mitt bästa för att tillgodose din nya föredragna tid utan några extra kostnader.
 

Följ gärna mitt arbete på facebook sidan: De-armouring Minna Ågren

En kvinnas upplevelse av en de-armouring behandling hos Minna:

 

"Jag upplever de-armouring som en mjuk och samtidigt kraftfull metod som löst upp blockeringar på olika plan. Minna har en stark intuition och kärleksfull närvaro som fått mig att känna mig trygg att helt hänge mig till vad som uppstår i stunden. Behandlingen har varit betydelsefull i helandet av trauman. Jag har kommit i kontakt med djupa känslor och fått mer förståelse för mina inre sår och hur jag kan ta hand om dem. Det har resulterat i ett ökat flöde och mer livskvalité. De-armouring har också öppnat upp för starkare sexuella upplevelser och en fördjupad sexuell medvetenhet".

The Gaia Method

Metoden handlar om att ge kärleksfull uppmärksamhet på platser i kroppen som har spänningar, smärta eller domnande partier i kroppen. Istället för att slå sönder sköldarna med styrka bjuds kroppen in till att själv öppna upp för att läka. Alltid med stor respekt av kroppens egna gränser. Metoden välkomnar tidigare avvisade delar av dig för att uttrycka dem i en integrerad och på ett ödmjukt och kärleksfull sätt. De-armouring öppnar upp energiflödet och kopplar samman sinnet och kroppen. På så sätt kan blockeringar och truman i kroppen bli frisläppta. Det kan öka eller ta bort smärta och det kan aktivera Kundalini, men det är inte målet i sig.

 

En behandling kan också innebära att öppna upp för energiflöde i yoni, i de sexuella områdena på kroppen. Både utanpå kroppen såväl som innuti. Det beror helt klart på klientens behov. Yoni de-armouring är extremt effektivt för personer med sexuella trauman, minskad känslighet, domningar eller låg livsenergi/ minskad sexuell energi. 

De-armouring är ett sätt att släppa på spänningar, stagnerad energi, känslor och smärta i kroppen – det kallas även sköldar. Kroppssköldar var först nämnt i skrift av Wilhelm Reich på 1930 talet. Men utövandet av de-armouring är lika urgammalt som shamaniska riter och den har många former. Reich beskrev sköldar som det sätt kroppen behåller spänningar och smärta, när något har upplevts där autonoma nervsystemet aktiverats på ett sätt och när upplevelsen inte har behandlats.

 

Jag är utbildad hos barnmorskan och psykoterapeuten Susanne Roursgaard, vars metod The Gaia Method är ett unikt verktyg för de-armouring. 

Frusna impulser tinas
De-armouring är en del av Somatic Experience som är en kroppsbaserad psykoterapeutisk metod som 
påverkar det autonoma nervsystemet.  Metoden är utvecklad med utgångspunkt från hur trauma bearbetas hos djuren. Hos oss människor är en av de vanligaste förekommande följderna av att ha utsatts för chock eller traumatisk händelse är att det autonoma nervsystemet hos den drabbade, fastnar i de rörelsemönster som kroppen hade velat göra i situationen.

 

Somatic Experience är utvecklad av Dr. Peter Levine som har forskat och arbetat med stress och trauma i mer än 30 år. Levine utgick från att vilda djur trots livshotande situationer, sällan blir traumatiserade och hur vilda djur så lätt skakar av sig traumatiska händelser. Hans forskning har visat att även människor har en medfödd förmåga till självreglering och transformering av överväldigade upplevelser precis som djuren.

 

Under en behandling sker en dialog mellan den som tar emot och den som ger behandling om vad som händer för att öka medvetenheten om kopplingar mellan de traumatiska händelserna och svårigheterna i nuet. Det har visat sig att kroppen får tid på sig att göra denna koppling så stimuleras kroppens egen förmåga till läkning. Ju mer vi tränar vår kroppsmedveten desto bättre blir vi också på att uppfatta och förstå kroppens egen intelligens, vilket gör att vi kan öka tilliten till våra egna känslor och förnimmelser.

Energi

Universum är i ett tillstånd av konstant rörelse, det är naturen av energi. Det betyder att genom fysisk rörelse så kan vi självreglera oss med universums natur. Genom att förstå det blir våra kroppar dörröppnare till det gudomliga.
Ett sätt att förstå ursprungsenergin av det som rör sig inom oss. Att inte bara förstå oss själva utan också vår omgivning och att komma i balans med sinnet och kroppen, våra intentioner och handlingar i den här existensen.

Energi är värme, ljus, ljud, magnetism, kemisk och elastisk energi. Den gemensam nämnaren för dessa uttryck är att de består alla av vibrationer.

Det finns studier som visar att vi sänder ut magnetisk energi från hjärtat. Det kan mätas och det har visats att upplevelse av tacksamhet, kärlek och ödmjukhet ökar den magnetiska radarn. Dessa känslor och förnimmelser ökar när vi blir fysiskt berörda av en annan person. Energi kan såväl som ljudvågor öppna upp omedvetna minnen i kroppen. 

Andetaget

Kan öppna oss för delar av vårt medvetande som vi inte har access till utifrån vårt normala medvetande. Andetaget kan också frigöra blockerade känslor och uppfattningar som är ett resultat av förnekad och ouppklarade upplevelser. Andetaget påverkar det autonoma nervsystemet för att att skapa lugn, avslappning, trygghet och att vara grundad vilket är viktigt ifall flykt/frys/slåss instinkterna är aktiverade. 

Ljud 

Ljud kan aktivera delar i vår omedvetna hjärna som kan ge tillträde till omedvetna minnen. Ljud är mer än vibrationer. Hela vår kropp är omringad av en energikropp, som är en kropp av frekvens och vibrationer, större än vår fysiska kropp. När vi utsätts för chock som vi inte reagerar aktivt på så skapar det energi som fastnar eller fryser i cellerna. Ljud är gjord av vibrationer och frekvenser och kan smälta gammal fryst energi. Genom olika toner, vokaler eller mantran genom vibration som resonerar med en exakt frekvens i kroppens vävnad där energi finns stagnerat så skapar resonansen  rörelse och gör att energi flödar igenom. 

 

bottom of page