top of page

Rebirthing 
&
Shamanic breathwork

Access altered states, self healing and psychedelic experience through breating

Möt en av din kropps starkaste självläkande mekanismer; ditt andetag genom Rebirthing breathwork och Shamanic breathwork i en cirkulär andning där vi bjuder in kaos för att sedan finna den kosmiska ordningen. I cirkulär andningen öppnar vi upp för andra medvetandetillstånd för att få tillgång till inre visdom och expansion. Om att komma i kontakt med vår fulla kapacitet och att optimera det liv vi väljer att leva.

Jag erbjuder också skräddarsydda breathwork till företag, föreningar och myndigheter. Tre områden som breathworken kan omfatta: 

Minskad stress och ökad fokus

Terapeutisk fokus

Ökad kreativitet 

Rebirthing breathwork bidrar till att du: 

* Får insikter och lösningar för områden i ditt liv som känns fast och ouppfyllda: i arbete, ekonomi och relationer
 

* Släpper taget om gamla mönster och beteenden som inte längre tjänar dig

 

* Frigör energiska blockeringar i kroppen, som ofta resulterar i minskning av kronisk smärta

 

* Känslor av djup frid, glädje och ökad tillgång kreativitet på kraftfulla sätt

 

Du kan uppleva återfödelse, släppa gamla trauman, få nya insikter och lösningar på livsutmaningar.

 

Rebirthing Breathwork är inspirerad av Holotropic Breathwork av Stan Grof för att stödja och hjälpa individer i deras personliga transformationsresor.


Säkerhet:

På grund av de fysiska och känslomässiga frisättningar som kan uppstå rekommenderas det inte för personer med: Hjärt-kärlsjukdom, psykisk sjukdom eller gravida kvinnor.

346103025_597062419183492_6403801878447051731_n.jpg
bottom of page