top of page

Välkommen! Jag är här för att guida dig vidare i ditt sökande efter läkning och expansion. Jag hör en viskning som säger mig att jag är här för att skapa rum för medveten läkning och jag tror på kroppens förmåga att läka. Genom de-armouring, breathwork och Sacred Womb Initiation guidar jag dig till att möta din inre healer för att stå i din kraft och leva din fulla potential. 

Medveten läkning

Jag har så länge jag kan minnas haft en längtan och drivkraft att arbeta med inre förändringsarbete. Jag har ständigt sökt vägar, läror och inspiration till att hela mig själv och skapa rum för andra till medveten läkning. Relationer, min kropp och naturen har varit avgörande aspekter under min resa. Min djupa övertygelse är att vi alla har en inre helande och kreativ kraft som hjälper oss att läka våra liv och att uppfylla vårt syfte här på jorden.

Bilder som berör mig

bottom of page