top of page
Search

Ditt dagliga cellkonto och ökad livskraft!

Med stor entusiasm läser jag Caroline Myss, Helandets Kraft och hennes ord resonerar djupt i mig om hur energierna arbetar. Att var och en av oss är kopplade till hundratusentals energiflöden, denna livskraft har fått många olika namn som till exempel, den gudomliga kraften. I andra kulturer kallas den prana, chi, nåd, den Helige Anden, livskraft och vitalitet…

Man kan tänka sig att denna kraft strömmar in i oss från universum, från Gud eller från Tao. När den flödar igenom oss ger den ”livskraft” vi behöver för att vår kropp, våra sinnen och våra känslor ska få näring och för att vi ska kunna handskas med tillvaron. Allt i vårt liv, varje tanke, varje handling kräver lite av den här kraften. Livskraften är lika tillgänglig för alla och uppfyller oss alla vare sig vi är medvetna om det eller inte. Men det är ändå möjligt att maximera vårt intag och vår användning av denna kraft. Med hjälp av medvetandet kan vi i själva verket styra flödet av livskraften till valda delar av kroppen utan att för den skull omedvetet beröva andra delar samma kraft.


Föreställ dig detta kraftflöde som ett ekonomiskt bidrag motsvarade 100 kr per dag. Din uppgift är att investera dessa pengar på ett klokt sätt, dina investeringar kan antingen ge dig ränta eller skuldsätta dig. Din uppgift är att investera på ett klokt sätt, så att du får god utdelning som ökar inte bara din kraft utan skapar också ett kraftöverskott. Dåliga investeringar ger å andra sidan upphov till skulder, om skulderna överskrider det dagliga bidraget måste du låna pengar. Du måste låna kraft.


Dessa extra ”energikontanter” kan erhållas från två källor. En källa är kraften från andra människor mot vilka du kan bete dig som en parasit, för att förse dig själv med kraft. På sikt kommer du bli beroende av den och bli alltmer behövande och hjälplös. Denna kraftkälla är i allmänhet kortlivad. Den andra källan till extra kraftresurser är den energi som finns i din egen cellvävnad. Alla celler i kroppen måste ha ett nytt tillskott av energi varje dag för att må bra på samma sätt som de också behöver ny vätska varje dag.


Din dagliga tilldelning är avsedd att användas för det löpande underhållet av kropp och själ. Att förse kroppen med energi ger skaparkraft, stärker relationer och ökar livsviljan. Men om du tar ut för mycket från cellkontot hamnar du i skuld, desto svagare blir cellvävnaden. Om du inte bryter detta mönster genom att betala tillbaka din skuld med den dagliga ransonen så kan du bli mottaglig för sjukdomar.


Vi har möjlighet att göra välgrundade val för oss själva och det handlar många gånger om de små valen i vardagen. Vad fyller vi vår vakna tid med? Vilken mat äter vi? Vilka människor omger vi oss av? Och framför allt på vilket sätt utför vi och upplever livet, i medvetenhet eller är vi någon annan stans, kanske fast i dåtiden eller oroad för framtiden?


Jag bär med mig Carolines liknelse för att spegla mitt innersta rum och begrunda hur jag investerar och använder min kraft och det blir på något sätt än mer viktigt i denna tid då semestern är slut och en ny vardag tar form.

88 views0 comments

Comments


bottom of page