top of page
Search

Relational attunement – en aktiv process, ögonblick för ögonblick

Updated: Aug 7, 2023

När jag känner mig själv är det som att sätta ned handen i en flod, mitt nervsystem registrerar all den data som flödar upp och ned i min kropp. Attunment till mig själv, är att matcha en ton med den tonen du hör omkring dig, uppstår den matchningen skapar vi koherens som tillsammans skapar en större komposition. Tonerna matchar varandra.

Att vara attuned är som att stämma ett instrument… i det här fallet är instrumentet din kropp. Hur är det att känna sig själv, att känna data flöda i din kropp? Att attune med en annan människa är att mötas i en exakt nivå av vår gemensamma möjliga öppning för kommunikation och utbyte.


Att relatera till andra människor är en aktiv process som handlar om att stämma sig själv. Jag stämmer dig, du stämmer mig och vi stämmer varandra, hela tiden. Ju mer koherens och samstämmighet vi kan skapa, desto mer intimitet och öppenhet kan vi tillåta oss att vara i. Är den här subtila processen för snabbt eller för långsamt för någon av parterna blir vi ostämda med varandra och det skapar disharmoni/osynk och jag tror vi alla kan relatera till hur det känns när vi är i osynk med en annan person. Matchar vi våra hastigheter till varandra så kan vi tala med varandra på djupet.


Thomas Huble skriver och samtalar om transperent communication inför hans nya bok Attuned: Practicing Interdependence to Heal Our Trauma – and Our World som kommer ut i september 2023, att det handlar om att vara medveten om vår inre värld, vår emotionella och känslomässiga rikedom, inkännande kring de mentala processer, samtidigt som vi bevittnar de inre processerna och ställer frågan – vilken del av mig bevittnar de inre processerna just nu? Tänkandet, känslorna och medvetandet skapar en koherens med min fysiska, emotionella och mentala data som flödar i nervsystemet. Allt det inom mig och samtidigt det mellan oss, hur pass öppet är flödet mellan oss? Hur pass stängt är det?


När våra kroppar, vårt system är öppna tillåter vårt nervsystem oss att låta mycket data flöda. När vi är stängda, rädda, oroliga, beskyddande blir det mindre data som kan flöda. För att stämma vårt instrument behöver vi välja att vara medvetna om det space som händer mellan oss och i oss själva. Hur öppet eller stängt det är just nu.


Jag känner dig, jag upplever att… hur landar det här i dig, det är transparent kommunikation. Och ibland känner vi innan den andra personen ens delat i ord vad den känner, den här dynamiken inkluderar jag, du och vi.


Trauma är överväldigande erfarenheter, det som händer inuti oss i en överväldigande situation. Att vårt nervsystem som håller kapaciteten för mer än 1000 år av levande, från våra förfäder har skapat vår förmåga till trauma försvar. Det innebär att nervsystemet kan välja att stänga ned, helt och hållet för att överleva det pågående hot vi upplever. Delar av oss stänger ned funktionen att känna oss levande. De flesta trauman vi har är skapande i dysfunktionella relationer. Sårade relationer skapar sårade relationer. Och vi skickar vidare dessa sår som ett echo från en generation till en annan.


Om vi reparerar stämningsgaffeln - vår kropp, vårt system blir det möjligt för oss att känna mer av livet, och vi kan bli mer intima med livet själv och vår omgivning.
27 views0 comments

Comments


bottom of page