top of page
Search

IFS – Om att visa omsorg till vårt interna familjesystem och att läka våra inre sårade barn

Under de senaste åren har IFS – internal family system följt med mig genom litteratur, poddar och guidade meditationer och berikat mitt inre liv enormt. Jag har fått tillgång till så många fler nyanser av min personlighet och djupare förståelse för varför jag agerar och gör som jag gör. Under hösten hade jag möjligheten att fördjupa mig i modaliteten genom en kurs i IFS som faciliterades av psykolog Josefine Yrjans. Det var nu, likt som då, en djup kärlekshistoria med terapiformen som för mig varit en läkande väg för att visa omsorg och kärlek till alla delar inom mig.

IFS – internal family system grundades av Richard C. Schwarts och är ett inre och yttre systemtänk av delpersonligheter som finns hos oss från början men under våra liv på grund av yttre omständigheter skapar delpersonligheterna bördor /skuggsidor/otrygga sårade/ delar som försvarar oss, ofta från när vi var barn och helt utelämnade åt våra vårdnadshavare. Det handlar ofta om tankemönster, handlingar, beteenden, beroende med mera som visar delarna och när delarna blivit sårade har de tagit på sig bördor som repeteras som omedvetna mönster i våra liv.


Målet med terapi formen är att: Frigöra delarna från bördorna Återfå tillit mellan delarna och självet Självet leder oss igenom processen Harmoniserar det inre systemet Att vi blir Self lead i relationer, i samhället och i världen.

The Self, självet, the Buddha Mind, non-duality bevittnar, är det som märker de olika delarna. Den har en egen intelligens, en läkande och inre natur. När vi är i självet, känner vi oss lugna, trygga, nyfikna, centrerade, kreativa, lekfulla, äventyrliga och stabila. Hit kan vi komma genom olika modaliteter och IFS är ett verktyg som fått mig att verkligen våga känna och uppleva det som pågår och att faktiskt ha en levd erfarenhet av vad jag faktiskt är, när delarna väl blir bemötta. Att jag inte identifierar mig med alla mina berättelser eller tankar, mönster eller handlingar, utan att jag är fulländad, kapabel och levande precis som jag är.


Det finns främst två olika typer av delar: Protectors – som ofta bär på rädsla, skam, hjälplöshet och som ofta går mot slåss, fäkta, frys. Delarna använder allt den kan för att få uppmärksamhet i form av smärta, dissociation, kronisk inflammation, kontroll, undvikande beteende, värk i fascia, muskler, leder, diafragma, skulderblad eller ländrygg. Den andra typen är Exiles – de är ofta yngre sårade inre barn som bär på bördor. IFS terapi handlar om att få tillgång till självet, för att relatera till delarna som är aktiva. Vi vänder oss mot delarna och ofta har delarna en känsla av avvikelse, ensamhet, att vara lämnade, så vi vill stärka den inre vuxna, ställa frågor, finnas där och låta barnet träda fram.


Det handlar om att MÄRKA/BEVITTNA, RE-PARENT, ÅTERTA, AVLASTA, INTEGRERA och HJÄLPA de delar som har bördor. Under en session utforskar vi aktiva delar, härleder de till en specifik kroppsdel, vilka sensationer de har, vilken roll den har att uppfylla/ syfte, vad är den rädd för, vilka antaganden lever den efter, vad behöver den, vad längtar den efter, vad hade den hellre gjort. När delarna har blivit avlasta med bördor så märker vi att de kommer med gåvor och tilliten till självet ökar.

När vet vi att en del är aktiverad? När det är svårt, när vi känner oss triggade, när vi har ohjälpsamma beteenden och när vi får speglingar av andra. Delarna vill bli sedda, som små barn, de vill ha närvarande vuxna som lyssnar.


De delar jag nyligen bekantat mig med brukar jag döpa till passande namn. Den senaste är: The elder, den som vet sitt värde, värde av att bara finnas till och att bara vara. Hon som inte måste kämpa, slita, passa upp och läsa av omgivningen för att känna sitt värde. En annan del jag har är: Rebellen – den är så fruktansvärt trött på att beskydda alla runtomkring, orädd för konflikter, hon är så trött på att harmonisera, medla och vill bara släppa på alla måsten. Hon vill dricka bubbel och dansa naken!


Jag hyllar de alla och checkar in så ofta jag kan med delarna för att höra dem! Tack vilket rikt inre system jag och vi alla har att tillgå.


Vill du se en introduktionsvideo om IFS kan jag rekommendera: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fzevlBt5HUA e eller läsa boken No bad parts med Richard C. Schwartz.


Med hopp om ett rikt fridfullt inre liv!
61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page