top of page
Search

Healing är att leva i överenskommelse med den du är

Det är med stor inspiration och en känsla av bekräftelse som jag läser Helen Gamborg ”Det osynliga med healing”. Speciellt när hon beskriver hur healing är en utvecklingsprocess som kräver att man själv är aktiv i sitt helande. Innan healing kan ske måste man vara redo och villig att se alla delar av sitt liv, inklusive känslomässiga trauman, ouppfyllda behov, besvikelser och andra ouppklarade tillstånd i det inre, till exempel sorg. När vi inser att vi behöver göra det inre arbetet startar en healingsprocess. Att vara redo för det inre arbetet är en förutsättning i mötet med de klienter som kommer till mig för de-armouring. När du är aktiv, och säger ja till att läka så är effekterna så otroligt mycket mer omfattande i behandlingarna.


En del av healing, som Helen beskriver, innebär att bli medveten om de många nivåer vi fattar beslut på, och att lära oss att se vad dessa beslut resulterar i. Om vi inte känner oss själva styrs vi ofta av det undermedvetna, som då väljer åt oss. Att få medvetenhet om våra egna mönster kan ge frihet och möjlighet att fatta äkta beslut.


Healing är inte en mirakelkur och handlar inte alltid om att kurera sjukdomar. Utan snarare en succesiv process där vi på vägen tar de steg som är nödvändiga för helandet och det tar alltid tid. Men det kommer alltid leda till utvidgad förmåga att ta ansvar för sig själv och utveckla större kontakt med den inre skaparkraften.


För att verkligen kunna begripa vad healing och energier är för något, blir det nödvändigt att använda sig av andra infallsvinklar, att tillåta oss själva att uppleva med den högra, intuitiva hjärnhalvan. Idag forskas det mycket på det mänskliga energifältet och kring människans förmåga att påverka energier utanför sig själv. Vetenskapen har börjat bekräfta energifältet i och omkring människor men vi ska inte glömma att energifält har observerats av människor med särskilda sinnesförmågor i tusentals år och att många människor med träning kan lära sig att se och känna dessa fält. Modern fysik säger att de kärnreaktioner som konstant uppstår i solen verkar som en energiström ner mot oss. Det är en livsviktig energikälla, kallad pranaenergi, (Gamborg 1993)


Enligt Helen är sjukdom något som kommer när vi motarbetar den naturliga energirörelserna i det mänskliga energisystemet, och när energierna inte längre kan samarbeta. Människan är sammansatt av olika aspekter, såväl fysiska, känslomässiga, mental och andliga. När dessa delar inte kan samarbeta så kan energierna i det eteriska fältet inte flöda fritt. Det eteriska energifältet har i uppgift att se till att enskilda celler får livsenergi till sin växt och att de samarbetar. Sjukdomar kommer sätta sig i de områden där en ergisystemet fungerar dåligt. Det eteriska energifältet mottar, vidarebefordra och lagrar livsenergi.

I sjukdomsprocessen är det nedbrytning av immunförsvaret som är en stor del av orsaken till att sjukdom uppstår. Denna nedbrytning är påverkad av arbete, stress, problem, obeslutsamhet och brist på kärlek till sig själv. Allt detta reduceras inte bara när det gäller bakterier och cancerceller utan också när det gäller hjärtsjukdomar, magsår, allergier och sockersjuka.


Vad betyder det att leva i överenskommelse med vad du är? I vilka situationer är du dig själv sann, fullt ut? När är du i kontakt med din inre skaparkraft?


Syftet med självutveckling är inte att förändra sig, utan att bli den du är – djupast sett. Det djupare göms och glöms bort bakom ytan, och det sker en separation inom oss, såväl mellan den maskulina och feminina energin som mellan den högre och den lägre medvetenheten. Att arbeta med självutveckling hindrar inte sjukdomar, vi råkar alla ut för svåra saker i livet. Den ökade känsligheten som uppstår genom arbetet med energier kommer att göra oss bättre rustade att känna obalanser eller blockeringar i våra energier, långt innan de får ett fysiskt uttryck.


Cellförningar i livmodern är enligt Helen, ett resultat för många kvinnor. Denna sjukdom är ofta knutna till obalanser i området runt blygdbenet. Om en kvinna tränar upp känsligheten kommer hon kunna registrera en eventuell dålig kontakt med dessa punkter, det behövs uppmärksamhet och att lyssna inåt. När man registrerar en obalans får man försöka nå fram till vad som skapade obalansen och försöka stärka upp energier i de områdena.44 views0 comments

תגובות


bottom of page